CHRZEST ŚWIĘTY

1. Chrzest jest to pierwszy, najwazniejszy sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

2. Skutki chrztu św.:

 1. odpuszczenie grzechu pierworodnego

 2. odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych

 3. odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej

 4. wlanie łaski uświęcającej oraz darów Ducha Świętego

 5. charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła

3. Nadanie imienia:

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

4. Warunki udzielania chrztu św.:

 1. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.

 2. Jeśli rodzice sa niepraktykującymi katolikami i nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej (np. nie chodzą do kościoła, nie są do parafii zapisani) nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć go aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół lub gdy dziecko podrośnie i samo podejmie decyzje co do wyboru wiary.

5. Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

 1. Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej

 2. Chrzest  zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.

 3. Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach…, ale również troska o stronę materialną)

 4. Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

6. Rodzice chrzestni:

 1. Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.

 2. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.

 3. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, wyznający inna religię i osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.

 4. Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

Formalności związane z chrztem:

 1. Sakrament chrztu jest udzielany w naszym kościele w każdą niedzielę
 2. Chrzest należy zgłosić ok miesiąca przed planowaną uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka.
 3. W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii, czyli do niej się zapisali. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza.
 4. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 5. Katecheza przedchrzcielna odbywa się w ustalonym wczesniej czasie.
 6. Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
 7. Chrzestni, którzy nie należą do naszej parafii, powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny